https://kasraot.ir/templates/kasraot-lightweb/images/logo-loading.png

  • اسلایدر بالا
  • 16529

توانبخشی بیمار های نورولوژیک

توانبخشی بیمار های نورولوژیک

 

 

 

این دسته از بیماری ها شامل سکته مغزی (stroke) ضایعه نخاعی( SCI)اختلالات مخچه ای, پارکینسون(parkinson) ,     ضربه مغزی(head truma)        ... است که بعلت اختلال در

عملکردسیستم اعصاب مرکزی ومحیطی ایجاد می شود و باعث ایجاد علایم بالینی متنوعی می گردد.بیمار پس از ارجاع از نظر هماهنگی و تعادل (balance  coordination) سیستم

حرکتی(motor)سیستم حسی  بررسی رفلکسی (reflex) حالات روانی (mental state) و... ارزیابی  می گردد و روند درمان آغازمی شود.

لزوم توانبخشی دراین گروه از بیماران در جهت بازگرداندن مهارتهای از دست رفته و بازگشت به زندگی مستقل است که امری حیاتی ومهم می باشداهداف درمان کسب حداکثر

توانایی ها ومهارت ها و کاهش اختلالات عملکردی و استقلال فردی بیمار درزندگی روزمره است که با استفاده از رویکردهایRood, Bobath ,Brunstrom ,SI , motor control,PNFو...

سعی در استقلال بیماردر زندگی فردی دارد.